GMINA CZŁUCHÓW
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy - etap I i II
INWESTOR: Gmina Człuchów
TERMIN REALIZACJI: etap I - rok 2006
etap II - rok 2007
OPIS ROBÓT: ETAP I - wykonanie stanu surowego hali sportowej. 
ETAP II - wykonanie stanu wykończeniowego hali oraz łącznika wraz z dostawą sprzętu sportowego, drogi, chodniki i place z kostki polbruku oraz wykonanie terenów zielonych i małej architektury.
CHARAKTERYSTYKA 
OBIEKTU:

wymiary: 24,2 x 48,32 m
kubatura: 9 695,753 m³
powierzchnia zabudowy: 
1 169,34 m²
powierzchnia całkowita: 1 469,55 m²
 

     

 

Sala gimnastyczna Ujście
Środowiskowa sala sportowa wraz z łącznikiem w Ujściu przy ul. Czarnkowskiego 31
INWESTOR: Zarząd Gminy i Miasta Ujście
TERMIN REALIZACJI: lata 2001 - 2002
OPIS ROBÓT:


Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem, roboty instalacyjne oraz dostawa i montaż sprzętu sportowego.

 
Sala gimnastyczna Święta
Sala gimnastyczna i łącznik
INWESTOR: Urząd Gminy Zlotów
TERMIN REALIZACJI: I etap: lata 1998 - 1999 
II etap: lata 2000 - 2001
OPIS ROBÓT:
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą, roboty instalacyjne, wykonanie podłogi sportowej o powierzchni 752m² oraz dostaw i montaż sprzętu sportowego.
Sala gimnastyczna Święta
Sala gimnastyczna i łącznik
INWESTOR: Urząd Gminy Zlotów
TERMIN REALIZACJI: I etap: lata 1998 - 1999 
II etap: lata 2000 - 2001
OPIS ROBÓT:
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą, roboty instalacyjne, wykonanie podłogi sportowej o powierzchni 752m² oraz dostaw i montaż sprzętu sportowego.